Általános szolgáltatási és szerződési feltételek

A Webit internet szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás) az itt leírt általános szolgáltatási feltételekkel (a továbbiakban: Feltételek) nyújtja a szolgáltatások használói (a továbbiakban: Felhasználó) számára.

Webit Szolgáltatási Szerződéssel nem rendelkező Felhasználó a Szolgáltatás használásával jelzi, hogy ezen Általános Szolgáltatási Feltételeket tudomásul veszi és betartja.

A Feltételek időről-időre változhatnak, melyről velünk szerződésben álló partnereinknek írásbeli értesítést küldünk. Az aktuális feltételek megtalálhatóak a http://www.webit.hu/szolgaltatasok/feltetelek.html címen.

Szolgáltatási feltételek

A Webit Szolgáltatásait képességeihez mérten karbantartja és fejleszti. Mindazonáltal a szolgáltatásokkal kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal (kivéve a Felhasználóval kötött egyedi szerződés alapján), hogy azok adott célra alkalmasak-e, folyamatosan elérhetőek, illetve esetleges meghibásodásukból, vagy időszakos elégtelenségükből a Felhasználónak bármilyen kára származik-e. A Webit Szolgáltatási Szerződés megkötése nélkül használt Szolgáltatás használhatósága a Felhasználó számára előzetes figyelmeztetés nélkül megszűnhet, vagy átalakulhat.

A Webit Szolgáltatások eléréséhez a Felhasználónak Internet hozzáféréssel kell rendelkezne, melynek biztosítása nem a Webit feladata.

A Szolgáltatás csak rendeltetésszerűen, céljaiknak megfelelően használható. Tilos a Szolgáltatást mások zavarására, vagy zaklatására használni. A Szolgáltatások saját használati szabályzattal is rendelkezhetnek, melynek betartása a Szolgáltatás használatának elengedhetetlen feltétele. Ezen használati szabályzatot a Szolgáltatás ismertetője tartalmazza.

Felhasználói adatok kezelése

A Webit a birtokába kerülő Felhasználói (pl. regisztrációs) adatokat kizárólag saját, az adatokkal összefüggő céljaira használja fel. Ezeket harmadik fél számára csak törvényekben előírt esetekben adja át. A Webit a hozzá beérkező, illetve távozó adatok biztonságáért csak saját hálózatának határáig felel.

A Felhasználók felelőssége, hogy adataikat a valóságnak megfelelően közöljék. Valótlan adatok közlése, vagy az adatokkal való visszaélés a Szolgáltatás megvonását vonja maga után.

Szerződéssel rendelkező ügyfelekre vonatkozó feltételek

A szolgáltatási szerződéssel rendelkező Felhasználó (a továbbiakban Ügyfél) számára a szerződésben megfogalmazott feltételek felülírhatják az általános szolgáltatási feltételeket. Ilyen szerződéses rendelkezés hiányában az Ügyfelekre is az általános feltételek érvényesek.

Amennyiben az Ügyfél a részére térítés ellenében nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó számla összegét a fizetési határidőig nem egyenlíti ki, akkor az esedékességet követően a Szolgáltató e-mail üzenettel, illetve a késedelem bekövetkezését követően kiállított számlák mellett küldött levélben felszólítja az Ügyfelet. Ezen felszólítási eljárás díja 2500 Ft + ÁFA.

A felszólítás kézbesítése utáni 30. napon túl fennálló tartozás esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás korlátozására. A korlátozás a díjtartozás rendezését követően kerülhet feloldásra. A Szolgáltatás korlátozás utáni visszaállításának díja 15 000 Ft + ÁFA.
 

Szerzői jogok

A Szolgáltatás használói tudomásul veszik a szerzői jogokkal kapcsolatos törvényeket és a szolgáltatások lehetőségeit ennek megfelelően használják.

Ennek megfelelően a Szolgáltatás rendszerében tilos törvénybe ütköző, vagy szerzői jogokat sértő anyagok tárolása, illetve terjesztése. Az ilyen esetek felderítése nem képezi a Webit feladatkörét, de amennyiben tudomást szerez róluk, úgy mindent megtesz a törvénysértő tevékenység beszüntetéséért. Ezzel kapcsolatban minden rendelkezésére álló információt átad az erre illetékes szerveknek.

A Webit szolgáltatásai önmagukban is a szerzői jogvédelem alá esnek. Tilos ezen szolgáltatásokat írásbeli engedély nélkül továbbértékesíteni, másolni, eladni, vagy nem a céljaikkal összhangban használni.